Top

Biodiesel onder druk?

Biodiesel onder druk?


Biodiesel staat al geruime tijd onder druk,
In een dieseltank kan namelijk bacterie groei ontstaan door waterresidu die verhoogt in biodiesel aanwezig is.

Die bacterie vormt een sludge en sloopt het gevoelige brandstofsysteem van de moderne dieselsystemen.

Verstopt brandstoffilter zorgt voor motor storing

De gel-achtige substantie verstopt ook het brandstoffilter, waardoor de verstuivers onvoldoende brandstof krijgt met inhouden en zelfs afslaan tot gevolg.


Eerste sample Heldere brandstof met water.
Tweede sample aangetaste troebele brandstof met sludge.

Water bij de diesel door hoog vochtgehalte van biodiesel Na verloop van tijd zet dit om in een gelei

De huidige dieselbrandstof mag een 10 tot 15% biodiesel bevatten.


Hierdoor veroudert diesel sneller en “bederft”.
Als u weinig gebruik maakt van de auto of boot kan het zijn dat de tank verouderde diesel bevat, vooral als het een grote tank is.
Een oplossing om voer en vaartuigen die weinig gebruikt worden te beschermen kan door de tank niet helemaal af te vullen en steeds beetjes verse brandstof toe te voegen.
Als u brandstof verbruikt wordt de ruimte boven de brandstof in de tank vervangen door lucht met waterdamp (afhankelijk van de luchtvochtigheid).
De waterdamp condenseert op de tankwand en vormt druppels die zich verzamelen onder in de tank.
‘Dit probleem is kleiner bij kunststof tanks’.
Voor vaartuigen geldt als men niet regelmatig aftapt, de brandstofpomp water gaat aanzuigen (diesel drijft op water) waardoor de motor stopt en zelfs kan beschadigen.
Bescherm daarom het brandstofsysteem met een conditioner die dit probleem oplost dankzij de additieven die reinigend werkt en vocht verdrijft
Forté heeft dit probleem aangepakt met de ontwikkeling van diesel injector treatment
Forté Diesel Injector Treatment,
is een multifunctionele reiniger voor dieselmotoren die de gevolgen van het gebruik van biodiesel houdende brandstoffen oplost.

In hogedruk diesel brandstofsystemen vindt verzeping plaats, een chemisch proces ten gevolge van de aanwezigheid van bio-componenten in de dieselbrandstof.
Hierdoor worden afzettingen op  injectornaalden gevormd die de brandstofdosering verstoren:(IDID):  Internal Diesel Injector Deposits.

Forté Diesel Injector Treatment reinigt injectoren en verstuivers inwendig waardoor de brandstof optimaal ingespoten en verneveld wordt.
Forté Diesel Injector Treatment voldoet aan de EN 590 norm voor dieselbrandstof. Het product heeft een asloze verbranding en het verbetert de mengselbereiding waardoor alle soorten katalysatoren en roetfilters beter functioneren. Dit resulteert in een minimaal brandstofverbruik.