Garantievoorwaarden showroom24
Versie geldig vanaf 01-06-2015 


Verklarende teksten:
 • Koper > Geadresseerde vermeld op factuur.
 • Verkoper > De onderneming waar volgens kamer van koophandel registratie het artikel is aangeschaft.
 • Mediator > Een onafhankelijk beoordelende instantie waar koper en verkoper hun geschil onder brengen, De uitspraak is hierbij een wettelijk bindende factor voor betrokken partijen.
 • Garantieperiode > De duur waarbij een fabrikant garandeert dat het artikel of een dienst zonder gebreken en naar behoren kan functioneren.
 • Fabrikant >  De onderneming waar het artikel is geproduceerd.
 • Leverancier > De onderneming waar het artikel door verkoper is afgenomen.
 • Onderneming > Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deel neemt aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen en waarbij de winst ook redelijkerwijs te verwachten is.
 • Aanvrager > Een rechtspersoon die een verzoek doet tot het verkrijgen van een overeenkomst met ander rechtspersoon.

De overheid heeft algemene voorwaarden opgesteld waaronder de bepaling garantie valt. Deze staan weergegeven op de website van de overheid.
Garantiebepalingen volgens onze overheid.

Artikel 1 Garantievoorwaarden
 1. Het retour sturen van artikelen die volgens u in aanmerking komen voor garantie, dient altijd vooraf via onze website door middel van de garantie aanmeld procedure schriftelijk te zijn gemeld.
 2. Garantie aanvragen worden alleen geaccepteerd indien deze binnen de garantieperiode van betreffend artikel zijn aangemeld.
 3. Deze periode is aangeven in de documentatie van fabrikant, handleiding en webshop, aangevuld met de wettelijke termijn in land van levering.
 4. Garantie aanvragen worden alleen geaccepteerd indien artikel fysiek is ontvangen op het door ons opgegeven ontvangst adres.
 5. Garantie aanvragen met betrekking tot een beschadiging, dient binnen 24 uur na aflever bevestiging van vervoerder door verkoper te zijn ontvangen.
 6. Garantie aanvragen dienen te zijn voorzien van een geldig garantieaanvraag nummer.
 7. Garantie aanvraag dient te zijn voorzien van een duidelijke omschrijving van de klacht.
 8. Bij de Fysieke aanlevering van het garantie artikel moet een kopie van de factuur zijn bijgevoegd.
 9. Garantie aanvraag met betrekking tot een beschadiging tijdens transport dient bij de melding één of meerdere foto's met de aanvraag mail als bijlage te worden mee gezonden. Zonder foto van de beschadiging worden aanvragen niet in behandeling genomen.
 10. Aangeboden poststukken die wegens zichtbare schade worden geweigerd moeten direct bij ons worden aangemeld doch binnen 12 uur na weigering aan vervoerder.
 11. Aanlevering van garantie pakket onder Betaalservice / Rembours worden niet geaccepteerd.
 12. Aanvullende informatie kunt u vinden bij ACM autoriteit consument & markt en de consumentenbond.
 13. Indien de verkoop waarde van het artikel inclusief actuele standaard verzendkosten postnl lager zijn dan de netto reparatiekosten wordt er niet tot reparatie overgegaan. Afhankelijk van de dagwaarde van het betreffende artikel verminderd met de schade waar garantieaanvraag voor wordt aangevraagd zal in die gevallen uitsluitend de restwaarde worden gecrediteerd.
 14. Verzendkosten voor garantieaanvraag zijn in aanvang voor rekening van de aanvrager. Wordt garantieaanvraag toegekend worden de verzendkosten aansluitend vergoed middels een tegoedbon toegevoegd aan retourzending garantieartikel.
 15. Uitgezonderd op artikel 1.14 zijn aankopen via onze partnershop bij bol.com besteld en betaald. verzendkosten hiervan worden niet vergoed.


Artikel 2 Garantie artikel is door ons ontvangen.
 1. Indien uw garantie artikel bij ons is ontvangen wordt dit per email aan u bekend gemaakt
 2. Uw artikel en aanvraag wordt onderzocht op het aangeven defect en geldigheid.
 3. Uw artikel wordt hersteld en weer naar u retour gezonden
 4. Indien herstel niet mogelijk is krijgt u een nieuw artikel toegezonden.
 5. Indien een artikel niet meer leverbaar is krijgt u een alternatief product aangeboden.
 6. Voldoet dit alternatief niet aan uw wensen wordt het factuurbedrag inclusief de bezorgkosten minus bankkosten binnen de wettelijke termijn van 14 dagen aan u over gemaakt.

 
Artikel 3 Garantie aanvraag afgewezen.
 1. Indien een garantieaanvraag wordt afgewezen ontvangt u hiervan bericht via uw opgegeven email adres.
 2. In dat bericht is duidelijk omschreven waarom uw aanvraag geheel of gedeeltelijk is afgewezen.
 3. Afgewezen Garantie aanvragen worden niet vergoed.
 4. U wordt een factuur en betaalmogelijkheid aangeboden voor het retour sturen van het afgewezen en indien beschikbaar een nieuw vervangend artikel.
 5. Indien artikel met betrekking tot de afgewezen garantie aanvraag niet meer leverbaar is wordt alleen de retour optie afgewezen artikel aangeboden.
 6. Opties aangeboden in artikel 3.5 zijn 14 dagen geldig. Na deze periode wordt afgewezen garantie artikel voor maximaal 60 dagen bewaard.
 7. Opslagkosten gedurende de periode artikel 3.6 en 3.8 worden aan aanvrager doorbelast.
 8. Tegen afgewezen aanvragen kunt u binnen 14 dagen in beroep gaan middels de in artikel 5 aangeboden wijze.
 9. Indien Artikel 3.7 door koper is aangevraagd vervalt artikel 3.6 en wordt ondergebracht in artikel 6.1 t/m 9
 10. Opslagkosten worden bepaald door de periode van opslag en volume en dienen voorafaand aan het ingana van de periode bekend te zijn gemaakt aan factuuradres.


Artikel 4 Garantie aanvraag toegekend.
 1. Indien garantie aanvraag koper is toegekend door verkoper ontvangt u bericht op het door u opgegeven e-mal adres met daarin duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebrek en herstel of vervanging procedure.
 2. Herstel werkzaamheden worden op werkdagen binnen 24 uur na bericht afgerond.
  Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn wordt u binnen 24 uur via e-mail hiervan op de hoogte gebracht.

 
Artikel 5 Niet eens met de uitkomst.
 
Wij doen er alles aan om zo rechtvaardig mogelijk met garantie aanvragen om te gaan en bieden daarin altijd een oplossing.
Wanneer u het niet eens bent met deze oplossing bieden wij de mogelijkheid om hier in 2 stappen tegen in beroep te gaan.
 1. Breng ons binnen 14 dagen schriftelijk op de hoogte van de bezwaren en verstuur dit naar ons administratie adres. 
  Voeg daar zoveel mogelijk documentatie, foto`s (alleen bij zichtbare schade) en gedetailleerde uitleg bij waarom u onze beslissing betwist. De case wordt daarmee opnieuw bekeken met de aangevoerde documenten. Binnen 14 dagen na ontvangst van bezwaarschrift zal een definitieve oplossing worden geboden.
 2. Komen we er ondanks alle inzet van beide kanten niet uit kunnen betrokken partijen beroep doen op bemiddeling via ons keurmerk of ACM waar de case kan worden neergelegd ter beoordeling. De uitslag hiervan is wettelijk bindend voor betrokken partijen.


Artikel 6 Kosten garantieaanvraag.
 1. Alle kosten die voortvloeien uit een garantieaanvraag gedurende de wettelijke garantieperiode zijn voor kosten van de verkoper.
 2. Indien een aanvraag volgens wettelijke bepalingen is afgewezen middels de garantievoorwaarden van de fabrikant, leverancier of verkoper zijn de kosten gedurende een bezwaarschrift voor rekening van de verkoper.
 3. Indien een aanvraag volgens wettelijke bepalingen is afgewezen door een 1 van de partijen aangetrokken mediator zijn de kosten voortvloeiend uit garantie aanvraag en bezwaarschrift voor rekening van de aanvrager.
 4. Vergoeding voor de kosten voortvloeiend uit artikel 6.2 aan een toegewezen garantie aanvraag mogen niet meer bedragen dan de factuurwaarde inclusief verzendkosten en btw van het betreffend artikel.
 5. Meerkosten artikel 6.2 worden niet vergoed.
 6. Meerkosten artikel 6.3 worden aan de garantie aanvrager gefactureerd.
 7. kosten voor opslag gedurende de bemiddeling periode van afgewezen garantieaanvraag bij mediator zijn voor rekening van de aanvrager.
 8. Kosten artikel 6.7 zijn opgebouwd uit het volume van opslag waarbij de totale inhoud vermeerderd met dagtarief bepalend is voor de eindsom van factuur exclusief btw en administratiekosten.
 9. Dagtarief opslag artikelen * exclusief btw waarbij de grootste maat bepalend is voor de totale volume berekening.
  Tot 30 Kubieke centimeter €0,30*
  Tot 60 Kubieke centimeter €0,60*
  Tot 1 Kubieke meter €0,90*
  Boven 1 Kubieke meter wordt per 1 Kubieke meter vermenigvuldigd.
  Administratiekosten €12,50 per afgewezen betwisting case.


Vraag hieronder een garantienummer aan,
Na ontvangst van de aanvraag ontvang je op werkdagen binnen 24 uur een nummer met instructies voor het verzenden van het artikel.


Met het verzenden van je garantieaanvraag verklaar je de  bovenstaande garantievoorwaarden te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord.

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek en bestelproces te optimaliseren, we slaan geen persoonlijke gegevens op. Uitschakeling beperkt mogelijk diverse gebruik functies.